Şirket Yöneticelerine Açık Mektup : HADİSE’nin İnsanlık ve Sizin için Önemi


(Önsöz– İş ahlak kurallarının artık yanlış kullanılmasının sona ermesini görmek istiyorum. Tek bir kişinin yasal haklarının şirket haklarından üstün olması gereken günün artık gelmesi lazım (ve GELİYOR) . Günümüzdeki mahkeme kararları şirketlere yasal veya ahlaksal sorumluluğu taşımadan, kişisel yasal haklar verdi.
Bu yersiz yasal yorumlama hakkı son iki asırda son noktaya kadar kullanıldı. Modern şirketlerin insanlık tarihinde en güçlü yasal hak sahibi olmaları sağladı. Şirketler bunun için mükemmel bir mekanizmadır, halka açık borsada işlem görselerde, zamanla yanlızca azınlığın çıkarı için çalışan bir sisteme dönüştüler – herzaman içinde bulundukları ülke ve toplumdan çıkar sağlarken, “bireyin” yada “topluma geri vermek” değiminin arkasına saklanabildiler.

Bugünler artık sona ermek üzere. HADİSE bunların hepsini değiştirecek. Bir gecede, yüksek sayıda uluslararası şirket – özellikle finansal sektörde bulunan – iflas edecek. Bu iflasların şiddeti, şirketlerin parçalanmasına ve “uluslarası” değiminin ahlaksızlık ve ağır eşitsizlik döneminin bir kalıntısına dönüşmesine sebep olacak. Bundan sonra şirketlerin servetleri üstü kapalı bir şekilde ülkeler arasında, veya tüketiciden ve işçilerden alıp “sermaye” sahiplerine transfer edilmesine izin verilmeyecek.

Şimdiki şirket yönetici grubu çok çabuk adapte olmak zorundadır – en çok da Kabal ile beraber veya onlar icin direk çalışanlar. Çoğunun yeni patronları, içinde bulundukları ülkedeki yönetimi onlardan devralan halk olacaktır. Bu sebep tek başına bile çoğunun iş dünyasını daimi olarak bırakmasına neden olacak (büyük ihtimal bazı durumlarda zor kullanarak), yada düşünme şekillerinin “kardan önce insanlık” şekline dönüşmesine sebep olacaktır.

Aşağıdaki mektup finansal kapanışın olduğu anda “CEO, CFO, COO, CIO, yönetim kurulu, ve Kabal tarafından “kurumsal” şirketlerin tüm diğer çıkarlarını yok sayarak kendi organize suç gurubuna hizmet etmeye zorlanmış yatırım bankacı analistlerinin okuması içindir.)

Şirket Yöneticilerine Açık Mektup: Hadisenin İnsanlık ve Sizin İçin Önemi

Şu anda şahit olduğunuz olaylar uzun zamanın çalışmasıdır. Bu plan 1975 den beri insanlığı sosyal kontrol ve ekonomik kölelik altında olumsuz bir gelecekten çıkarmak amacı ile hazırlanmıştır. Bu plan geçmiş senelerde yaşanan korkunç olayların sonrasında istihbarat ajanları tarafından şart görülmüştür – JFK suikasti açıklanmamış Vietnam “anlaşmazlığı”, Watergate gibi.

Zaman içinde bu planın içeriği büyüdü. Taktikler gelişti, işbirlikleri oluşturuldu, ve de rakamlar muazzam bir şekilde arttı – fakat özü hep gerçeğin kontrol edilmeden yayılmasını sağlayacak bir yöntemin oluşumuydu. Şu anda yaşananlar kişisel bilgisayar ve internet olmadan gerçekleşemezdi. Bu icatlar yaygın bir şekilde kullanılmasaydı, bilgi akımı, limitsiz olanaklara sahip acımasız Kabal tarafindan kontrol altına alınırdı.

Bu emeklerin meyvalarını şimdi alıyoruz, ama “normal hayatta” insanlık tarihinde hiç görülmemiş bir kesinti yaşanacak. Bugünden itibaren şunları yaşayacağız:

  • Ana haberlerin içeriği ve iletişiminde ani bir değişim.
  • Elektronik finans sisteminin kısa süreli kapanışı.
  • Canlı televizyonda güçlü politikacıların, dini figürlerin, finansçı ve kapitalistlerin şok yaratan tutuklanmaları.
  • Bu olaylardan haberdar olmayanları sarhoşların soğuk duş almasına benzer bir şekilde sarsacak dalgalar halinde gelen büyük komplo açıklamaları.

Merkez banka kartellerini kapatmak, şaşırtıcı derecede küçük sayıdaki varlıklı ve son derece tehlikeli piskopatların yönettiği kuruluşları durdurmanın tek yolu. Finansal sistem Merkez Bankalarının (ve onun sahiplerinin) yönetiminde olduğu sürece, bu suçlular istedikleri gibi para basıp, bu parayı güçlerini idrak için kullanacaktır. Şimdi, güçlerinin kaynağı bitti, fakat günlük hayat bir süre için normalin dışında işleyecek. Zorluklar yaşanabilir, fakat sonunda “yeni normal” halk için şu andaki sistemden cok daha faydalı olacaktır.

Bu değişimler kalıcıdır. Ceşitli yasa dışı, usülsüz ve de kesinlikle ahlaksız faaliyetler halka açıklandığında artık geriye dönüş olmayacak. Yeni finansal sistemin temeli borç üzerine değil, varlık üzerine kurulacak. Şirketler çok değişik denetleme sistemi altına girecek, çoğu tam anlamda “kamu malı” olacak; yani karları bulundukları ülkenin halkına dağıtılacak. En son – ve de en önemli – nokta, “işsizlik” diye bir şey kalmayacak çünkü pek çok yapılacak iş olacak.

Son olarak iş dünyasında “fazla nitelikli”, “ihtiyaç fazlası” , ve “maliyet verimi artışı” gibi kavramlar yok olacak ya da çarpıcı bir şekilde değişecek. Bu kavramlar Milton Friedman- sonrasında şirket yöneticilerinin yanlızca hisse sahiplerine sorumlu olduğu dönemde beyinlerimize işlenmiştir. Artık yeni fikirlerin “hızla!” kök salması gereken belirsiz bir andayız. Birlikte, küçücük bir grubun dünya olaylarını kontrol ve domine ederek gücü ele geçiremeyeceği bir gelecek inşa etmeliyiz.

Bir çoğunuz şu anda korku içinde olabilirsiniz. Nick Hanauer in dediği gibi, “dirgenler saplanmak üzere” hissine kapılmış olabilirsiniz. Fakat, bu şekilde olması gerekmiyor, siz bu bilinmez anda kendi kaderinizi kontrol ediyorsunuz – iş dünyasında neyin -daha önemlisi- KİMİN öncelikte olduğu düşünme şeklini değiştirdiğiniz sürece.

Ne kadar bu terminolojiyi kullanmak istemesem de hepiniz için an “İsaya Dönüş” anıdır. Şirket yöneticileri ve hissedarlar arasındaki geçmiş ilişkiler artık baş aşağı çevrilecek. Şirket liderleri, varlıklı yatırımcılar ve yatırım analistlerine hizmet etmek yerine, artık halka hesap verecek. Bunun en büyük sebebi şu anda başlamış olan “parayı takip et” açıklamalarıdır. İz sonsuz görünümlü vakıf labirenti, ülke dışı vergisiz hesaplar, veya kanunsuz ele geçirilmiş arazi ya da değerli madenler gibi “katı mallara” gitmektedir.

Sonunda bu iz suç dolu bir yolda tutuklanmaya doğru yürüyen kişilere gidiyor. Fakat bundan sonra olacaklar hepimizi etkileyecek, ve dünya çapında ekonomik alanda eşitlik getirecek.

Kısaca, bu varlık birikiminin çoğu yolsuz savaşlar, insanlığa yapılan suçlar, veya RICO (Şantajci ve Yozlaşmiş Kurumlar) aracılığıyla çalınmıştır. Ayrıca, bu kişilerin cok uzun süredir terörizmi finanse ve teşvik ettikleri ortaya çıkmıştır. İlginç olan, yukarıdaki suçlardan dolayı bu kişilerin mal varlığına tazminat amacıyla el koymak bir çok ülkede yasaldır.

Fakat bu tazminatların ödenmesi için, varlık depolama mekanizmalarını ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bu yanlızca şu andaki merkez bankası kartelinin sonunun gelmesi değil, ayrıca modern şirketlerin de ölümü demektir. Sonuç olarak tüm şirket hisselerinin – sahipleri kişisel veya kurumsal yatırımcıların olan – bedellerinin geri ödenmesiyle ele geçen zenginlikle dünya altyapısı yeniden inşa edilsin ve terrörizm ve soykırım tazminatları ödenebilsin.

Bu demektir ki borsa bildiğimiz anlamda sona ermiştir. Hemen hemen her şirket -özellikle şu andaki uluslararası şirketler- iflas nedeniyle kamulaştırılacak . Onların yerine aşırı açgözlülüğün sonuyla yeni şirketler kurulacak. Bu şirketlerin mülkiyet yapısı da oldukça farklı olacak; gerçek anlamda ‘kamu” malı modeli – karlar bu şirketlerin yetkililerine geri dağıtıldığında – geleceğin sistemini oluşturacaktır.

Bu iş düzenine geçişin ilginç yan etkileri olacaktır; şirket karları, şirket gelir vergisi veya şirketlerin belli bir kasaba, şehir ya da ülkenin mülkiyeti olmasından dolayı, kişisel vergi çok azalacaktır. Eğer şirket vergilerinin amacının ne olduğunu bir düşünürsek, zaten şirket gelir vergisini yetkili alandaki şirketlerin vergisiyle aynı oranda verilmiş mülkiyet hissesi olarak düşünebiliriz. Yani gelir vergisi kavramındaki şirketler kişiler için kişiler tarafından yönetilir fikrine çok yakındır.

Bu yüzden verilen vergileri azaltmaya çalışan herhangi bir yönetici aslında bir grup hissedardan (şirketin bulunduğu bölge yönetimi) alıp başka bir guruba (HADİSE zamanında tutuklanıp, cezalandırılacak “seçkin” tabaka) vermektedir.

Şirket vergilerinin ve şirket “haklarının” ne olduğunu gözden geçirmek yapılması gecikmiş bir sürü değişikliğin iki tanesidir. Basit anlamda, şirketleri yöneten sizler iki önemli paydaşları çok uzun süredir göz ardı ediyordunuz – çalışanlar ve müşteriler. Yanlızca hissedarların isteklerine hizmet etmek kısa dönemde sizi iyi gösterebilir. Uzun zamanda bu yasal soygunculuk demektir çünkü topluma zarar verici kararların alınmasını teşvik etmektedir.

Yola nasil devam etmek seçimi size ait. Eğer geçmiş eylemlerinizi ve kararlarınızı savunmak istiyorsaniz, halk tarafından alaya alınmaya hazırlanın. Şunu unutmayın ki dünyadaki ceşitli istihbarat kurumlarında bir sürü Beyaz Şapkalar bulunmaktadır – “Anonymous” sizce nerden istihbarat alıyor? Her konuşma, her memo, ve suçlu seçkin grup için verilen her karar takip ediliyor – ve yargı heyetine sunulacak yeterince kanıt var, memurluk suçlarınızdan dolayı çok rahat cezalandırılabilirsiniz. Eğer kendiniz için bu kaderi seçtiyseniz, buyrun – inatçılığa ve dik başlılığa devam edin, geleceğiniz hapishanedir ve insanlık yanlızca hayallerde görülmüş bir ekonomik ve yaşam seviyesi artışı içinde yaşarken siz bir kenara itileceksiniz.

Fakat eğer aynaya bakıp “Artık değişiklik yapma zamanı” diye karar verirsen; tüm zamanlarını, enerjilerini ve hızla azalan mal varlıklarını itibarları için savaşa harcayan yandaşlarından çok daha iyi bir duruma gelebilirsin. Bilge kişiler daha güzel bir gelecek için çalışan bizlere, gerçek ve uzlaşma duruşmalarında affetmenin tercih edilen seçim olduğunu bildirdiler. Bir grup olarak ilerlemek zorundayız, ve bazılarınız dünyamızın iyileşmesi ve yeniden inşa edilmesinde çok önemli bir rol oynayabilir. Fakat halka pişmanlık açıklamaları yapılmadığı takdirde – HADİSE’den önce ünvanında “Baş” kelimesinin bulunduğu kişilere, “Gizlilik Anlaşmaları” arkasına saklanmış konuşma ve yazışmalardaki gerçekleri anlatmadıkları sürece – kimse güven duymayacaktır.

Artık uzun süredir yaptığınız gibi yasal ve ekonomik korumaların arkasına saklanmaktan vazgeçin. HADİSE geldiği için, bu korumalar artık sonsuza kadar ortadan kalktı. Bundan sonra iş dünyasında başarılı olmak isteyenler tüketicilere ahlaklı yoldan değer kazandırmak zorunda. Artık işçilere sürü muamelesinde bulunmak, calışma kampı niteliğinde çocuk işçi çalıştırmak sona erdi. Hayır, bundan sonra herkez geldiği yer veya teninin rengine bakılmadan değerlendirilecek ve artık kimi tanıdıkları veya soyisimlerinin ne olduğuna göre kimseye kapılar açılmayacak.
Artık uzun süredir küçümsediğiniz kişileri eşit olarak görme zamanı. Hepimiz beraberiz, ve diğerleri – %99 diyelim- eğer uzun zamandır kapalı kapılar arkasında neler geçtiğini açıklamak isterseniz, sizi kollarımızı açarak karşılıyoruz.

Seçim sizin. İşbirliği ile herkezin hayatını iyileştireceksiniz – sizinki dahil olmak üzere.

Yüklenebilir Dokümanlar:

Orijinal makaleyi burada bulabilirsiniz http://eventreference.org/2015/03/29/an-open-letter-to-corporate-executives-what-the-event-means-for-humanity-and-you/

Şirket Yöneticelerine Açık Mektup : HADİSE’nin İnsanlık ve Sizin için Önemi (481 indirme )

Yorum yapın