Yerel Liderler İçin Hadisenin Kaynağı ve Durumu Hakkında Bilgi

LightHouse

    1. Hadisenin Kaynağı

Hadise eski yazıtlarda ve TÜM dinlerde ve kültürlerde haber verilen değişime modern bir yaklaşımdır.  Binlerce yıldır, peygamberler ve bilgeler evrensel bilince bağlandılar ve tüm insanlığın ne zaman kozmik bilince ulaşacağını öğrendiler.Bu, gezegenimizin ve Güneş Sistemimizin doğal enerjilerinin yükseleceği ve tüm hayatın daha yüksek bir birbirine bağlılık ve Birleşmiş Alan Bilinci farkındalığı tecrübe edeceği bir zamandır.

Güneş sistemi 2012’de galaktik planın yukarısına geçti ve bu tarafta, cok fazla enerjik parçacıklarla dolu, daha yüksek bir uzay yoğunluğu var. Ayrıca galaktik merkez şu anda bize doğru enerji dalgaları da gönderiyor. İşte bu faktörler pek çok ruhsal öğretmenin haber verdiği antik değişimin temelidir.

Bu kehanetler olsa da, gezegenimiz binlerce yıldır üzerimizdeki kontrollerini kaybetmek istemeyen, bilinçlenmemizi istemeyen, insanlığın daha yüksek bilince ulaşmasını engellemek için herşeyi yapmaya karar vermiş güçlerin işgali altındadır. Eğer insanlık bunu öğrenirse bu varlıklar birden güçlerini kaybedecekler, gitmek ya da tutuklanmak zorunda kalabilecekler ve suçları için cevap vermek zorunda kalacaklardır. Çünkü gizlilik içindeki ve sömürücü yaşam şekillerine doğrunun ışığı altında devam edemezler.

Kontrolü ellerinde tutmak isteyen varlıklar, gezegenimizde bu gezegen için çok fazla insan olduğuna inançlarından dolayı, insan karşıtıdır ve hayata değer vermez. Gerçekte onların küçük sayılarına karşın kontrol edebileceklerinden çok insan var. İnsanların yaşama gücünü ve zenginleşmesini engellemek ve ölümünü gerçekleştirmek için politikalar belirlemişlerdir. Yetersiz sağlık hizmeti, içme suyundaki zehir, göklerdeki zehir ve sonuçlarına katlanmak zorundan olmadan öldürmeyi normal gören yetkililer bunun sonuçlarıdır.İstediklerinde para basabilme güçleri olduğundan insanlar için çalıştıklarını düşünmezler. Bu grup negatif gruptur.

Bu varlıklar insanlığın doğal evrimine karşıdır. Ancak çeşitli organizasyonlardan, ittifaklardan, ve gezegenlerden onların gelişmiş teknolojilerini ve bizi onların iradelerinde köle tutan planlarını parçalamaya yardım için bize katılanlar olmuştur.

Herşeyi hesaba katacak olursak, çağlar boyunca evrendeki tarihimiz ve gerçekliğimizin aynı miktarda baskı ile empoze edildiği, bize söylenenden çok ama çok daha kompleks şartlarda yaşamaktayız.

    1. Şartlar

Kariyerlerine insanlığa hizmet ettiklerine inanarak başlayıp,sonradan gerçeğin onlara söylenenden ve kitlelere gösterildiğinden çok daha farklı olduğunu anlayan, negatif varlıklara hizmet eden pek çok dürüst insan vardır. 1970’li yıllardan başlayarak tecrübeli istihbarat görevlileri, negatif gündeme karşı bir direniş (Organizasyon) organize etmiştir. Daha sonra, negatif varlıkların elinde acı çektikten sonra, bu gezegenden ve başka gezegenlerden, bizi köleleştirmek isteyenlerin ilerlemelerini bozmak için, onlara (Şimdi Direniş Hareketi denilen) katılanlar olmuştur. Ve şimdi bu Direniş Hareketi, gezegenimizde negatif varlıkların gücünü sonlandırmada son aşamayı organize etmektedir.

2012’de nihai ittifaklar tamamlanmış ve Işığın Zaferinden emin olunmuştur. O yıl, Direniş Hareketi uyanmış bir insanı, ona anonim bir ad benimsemesini tavsiye ederek, onların yüzey halkına sözcüsü olarak belirlemiştir. Bu sözcüden, Direniş Hareketinin görevlilerine olan mesajlarını ve gezegenimizin özgürleştirilmesi sürecindeki son aşamaları geniş yüzey halkına bildirmesi için özgür bir blog oluşturması istenmiştir.

“Compression breakthrough” (kurtuluş için bastırma) kelimelerinin birleşiminden oluşan “Cobra” kodadını kullanarak, blog 2012 Nisan ayında oluşturulmuştur. Bloğu ziyaret edip o zamandan beri olan faaliyetler hakkında arşivleri okuyabilirsiniz: www.2012portal.blogspot.com.

Bir yıldan fazla bir süre sonra (2013 Mayısında) Değişime Hazırlanın (www.prepareforchange.net) web sitesi, yüzey halkının gezegenin durumu ile ilgili farkındalığını arttırmak ve Hadisenin gerçeğe dönüşmesinde daha iyi işbirliği ve organizasyonu sağlamada yardım etmek üzere kurulmuştur. Siteyi okumalısınız ve yapabildiğinizce Internetteki başka bilgilerle karşılaştırmalısınız.Bazı durumlarda Google aramalarınızda çok fazla sonuç göreceksiniz ve çok şaşıracaksınız. Örneğin, bu yazıyı yazarken “Gezegenin Özgürleştirilmesi” 444000, “Küresel Finansal Sıfırlama” 5710000 sonuç vermiştir. Bu bilgilerin hepsi Değişime Hazırlanın tarafından desteklenmez ya da hepsi doğru değildir, internette çok fazla yanlış bilgi de vardır ve bir çoğu pozitif ve negatif kesimlerin arasındaki savaşın direk sonucudur.

    1. Bu gezegende her zaman bir tane “gerçek savaş” olmuştur/olmaktadır.

Her zaman doğruyu bulmak için kendi muhakeme ve ruh bağlantınızı kullanmak zorundasınız ve her savaş zamanında olduğu gibi, gerçekleri sislerin arasından görmek çok zordur.

Bilgi savaşını daha iyi anlayabilmemiz için önce geçmişteki tüm savaşların yanlızca bir temel amacının olduğunu idrak etmemiz gerekir: Zihnimizi ele geçirmek, rızamız, ifade edilmiş veya ihmal edilmiş şekilde, enerjimiz, ve gücümüzün bizim dışımızdaki bir kaynağa transferi ve bizim bir inanç sistemine, dine, ideolojiye veya belli bir üyeliğe kesin bağlılığımız. Bu gizli manipülasyon kendi amaçları olan küçük bir grubun, baskın bir hikayeyi, düşünce yapısını, akımları, ve sonunda “sosyal anlamda kabul gören” herşeyi kontrol edebilmesinden ibarettir. Bir mesajın veya fikrin bitkin düşene kadar ve sürekli olarak tekrarlanması onun norm olarak kabul edilmesini sağlar– ve çoğunluk tarafından “gerçek” olarak kabul edilmesini-. Ve bu “gerçeklik”, sonsuz parasal kaynaklara sahip azınlık bir kitlenin 24/7 medya, eğitim sistemi, askeri ve güvenlik kuvvetleri gibi geleneksek kanalları kontrol ederek yanlızca kendi emellerine hizmet eden ön yargılı düşüncelerinin yayınlanmasıyla yaratılır. “Yapay Gerçeği” bize böyle oluşturup sunarlar. Korkuyu bir silah olarak kullanalarak standartlarına uymamızı, açgözlülüğü kullanarak da onlara gücümüzü teslim etmemizi sağlarlar. Sosyal bölünme, ilgisizlik, ve kendi dışımızda bir kurtarıcı aramak, bu kölelik sisteminin devam etmesini sağlayan araçlardır.

Sorgulanmamış bir inanç büyük bir ihtimalle elinizde tutmak istemediğiniz bir inançtır.

Gezegen çapında kurtuluşun sonuna yaklaştığımız için, bu varlıklar artık egemen görüş açısını ve “resmi” hikayeyi kontrol edemeyecekler. O yüzden kontrol edebildikleri tüm kanalları kullanıp, zamana karşı yarışarak, kitleler tarafından kabul edilmiş görüşleri yönetmeye çalışmak amacıyla giderek artan çaresiz hamlelerde bulunuyorlar. Onların saldırgan tutumları arttıkça, internet ve küresel bilinç ve frekansların yükselişinin de sayesinde, gerçeğin ışığına daha fazla maruz kalıyorlar.

Burada amaç inançlarınızın her zaman görüş açınızı ve algılama şeklinizi oluşturduğunu hatırlatmaktır. Kimse size herhangi bir inancı zorlamaya çalışmıyor. Fakat bunu okuyorsanız sebebi bu konuda tereddütte olduğunuz içindir.

    1. Tavsiyemiz neden yararlıdır?

Ana Planın ilk aşamasında medyanın gerçekleri önceden rapor etmeye başlaması olduğundan, bu mektubu aldığınızda merkez medya bu savaştaki yerini değiştirmiş ya da değiştirmemiş olabilir. Her iki durumda da web sitemizde dünyanın her yerinden uyanmış insanların yazdığı 800 den fazla yazı vardır. Dünya çapında binlerce kişinin oluşturduğu bu destek ağı, mesafelerin uzaklığına, farklı kültürel, sosyal, bağlamsal ve kişisel geçmişe rağmen aynı vizyonu paylaşmaktadır.

Hadise’nin; negatif varlıkların çabaları yüzünden antik vizyonlarda ve kehanetlerde görülmeyen bir çok yönü vardır. İnsanların gördüğü doğal yükselen enerjilerdir fakat egzotik teknolojilere ve güçlü zihin kontrolü bilgisine sahip kurnaz negatif grubun etkilerini görememişlerdir. Gezegeni negatif güçlerin etkilerinden temizlemek için gerekli esaslı bir dizi adım vardır ki bundan sonra ‘onların bunu önleyecek çabaları’ saf dışı edilerek değişim başlatılacaktır. Bu adımlar 3 basamaklıdır: 1) Negatif grup liderlerinin küresel olarak tutuklanması; 2) monarşi sisteminin finansal reseti; 3) baskılanan bilgi ve teknolojilerin ifşaatı.

İlk iki adım hemen hemen aynı anda olacak, üçüncü adım ise takip eden birkaç ayda gerçekleşecektir. Enerjilerin dönüşümü de ilk iki adımla birlikte olacaktır. Daha doğrusu doğal dönüşüm olana kadar bu adımlar başlayamaz.

Doğal dönüşüm başlamıştır ve hepimiz suç örgütlerinin ve gündemlerinin önümüzdeki iki yılda enerjilerin doruğa çıkmasıyla alaşağı edileceği son aşamaları bekleyebiliriz. Yazının yayınlandığı bu noktada üç yıldır bu enerjilerin içindeyiz ve dönüşüm için yeterince yüksek enerji var, fakat henüz negatif grupları zorlayacak kadar yüksek değil. Çabalar bu nedenle onları yok etmeye dönüktür ve başarıya ulaşılıncaya kadar Direniş Hareketi’nin amacı budur.

Lütfen daha güncel bilgiler için http://tr.prepareforchange.net ve 2012portal.blogspot.com web sitelerini okuyunuz.

Hadise yasal tutuklamalar ve resetle başladığında toplumun hazırlıksız orta düzey yöneticilerine yönelik http://tr.communityleadersbrief.org/
adresi oluşturulmuştur. Onların tavsiyeye ihtiyaçları olacaktır.

Bu açıklamanın size sürpriz, hatta bir şok olacağını anlayabiliyoruz fakat lütfen kendi araştırmanızı yapın. Bununla birlikte size bu dökümanı ulaştıran insanların iyi niyetinden ve gelecek zorluklarda herkesin güvenliği ve iyiliği için yardım etme isteğinden kuşku duymayın.

Bu mesajın ana teması budur. Size neye inanacağınızı söylemeyeceğiz fakat bize güvenmenizi ve tavsiyelerimizi dikkate almanızı istemekteyiz. Her şeyi bildiğimizi iddia etmiyoruz , hayatımıza birden giren bu büyük karmaşıklıkta, bu noktada, kimse bu bilgiye sahip olamaz.

Bu konularla ilgimiz olduğundan ve değişik kaynaklardan gelen birçok bilgiye sahip olduğumuzdan, bu fırtınalı havada sizin insanlara güvenli bir rotada rehberlik etmenizde size yardım edebileceğimize ve bütün olarak büyük kazanımlara kavuşacağımız geleceğe olan güvenimiz tamdır.

Gezegensel Liderlik Grubu tarafından hazırlanmıştır: http://tr.prepareforchange.net  

Yerel Liderlere Hadise Bilgisi (600 indirme )

Yorum yapın