Hadise Sonrası Eylem Planı

Bu eylem planlarını, an ve an gelişen olayların akışına ve toplumunuzun ihtiyaçlarına göre geliştirin ve bunlara adapte olun.Dikkatli, sevecen, & esnek görünüş; planın başarılı uygulanmasında ve toplum bireylerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük faydası olan temel bir nitelik ve gereklilik olacaktır.

Hadiseden Hemen Sonra (0-3 Saat İçinde)

 • Toplum Liderleri Bildirisinin dağıtımını başlatmak için Hadise Destek Grubu üyeleri ile bağlantıya geçin.
 • Arkadaşlarınızdan, ailenizden, komşularınızdan, iş arkadaşlarınızdan, ya da tanıdıklarınızdan yardım etmesini isteyin.
 • Eğer Hadise gece olmuşsa, Toplum Liderleri Bildirisini Polis ve İtfaiye şeflerine götürün ve durumu açıklayın ve onlardan tüm görevde olmayan personeli ve Belediye Başkanı/Şehir Konseyi üyelerini hemen göreve çağırmasını isteyin.
 • Ana ya da alternatif, lokal, ulusal, ya da uluslararası medyanın çeşitli seviyeleri ile Medya Eylem Planını başlatmak için bağlantıya geçin.

1. Gün

 • Mümkün olduğunca pratik bir şekilde ve bu şekilde hareket etmeyi isteyenler ve bunu yapabilecekler için, linkte ekli “Hadise İçin Eylem Planı”nda kalın harflerle verilen genel unsurları medya ile paylaşın.
 • Toplum Liderleri Bildirisini dağıtın- Önce belediye başkanı, şehir konseyi, polis & itfaiye şefine; daha sonra halkı bilgilendirmede en yetkili kişileri toplum kaynaklarının yönetiminde ihtiyaç duyulan malzemenin dağıtım sistemi yoluyla istikrarlı bir şekilde sağlanması ve halka açık alanların toplantılar için güvenli olması bakımından takip edin.
 • Bilgili ve dengede Hadise Destek Grubu üyelerinden, grup olarak, toplum liderlerine (Belediye Başkanı,Polis/İtfaiye Şefi) ek sözlü bilgileri sağlamaları yoluyla istifade edin.
 • Eğer toplum liderlerine yeterince çabuk ulaşılamazsa, onlarla iletişimi mümkün Şehir Konseyi Üyeleri ve/ya da temsilci/ polis ya da itfaiyede emir komuta zincirinde ikinci seviyedeki gibi kişilere başvurun.
 • Bilinen aktif ve etkili kişilerle bağlantı kumanızda yardımcı olabilecek tüm bağlantılarınıza, arkadaşlarınıza, arkadaşlarınızın arkadaşlarına vb hemen başvurun.
 • Toplum Liderleri Bildirisininin kopyalarını kamu hizmetlerine, marketlere, hastanelere, okullara ve lokal iş yerlerine dağıtın.
 • Yerel otoritelerle, Ticaret Odası (İş yerlerine toplu bir Toplum Liderleri Bildirisi emaili gönderilerek), medya, ve Hadise Destek Grubu ile koordineli olarak, mümkün olduğunca çok sayıda yerel sakini Hadise hakkında bilgilendirin.
 • Mevcut olan okullardaki/halk evlerinde, konser salonlarında/tiyatrolarda, sinemalardaki, spor komplekslerindeki, otel ve konferans salonlarındaki halka hitap sistemlerinin bilgi paylaşma ve toplanmaya uygunluğunu belirleyin.
 • Gerekirse merkezi yerlerde halka hitap sistemleri kurun.
 • Tüm haberdar sakinlerden bilgiyi arkadaşları, aileleri, iş arkadaşları, ve sosyal medya kontakları yoluyla ve her türlü şekilde “yaymalarını” isteyin.

Gece(1. Gün)

 • Kamuya yapılacak anonsların içeriğini son haline getirin ve halkla güncellemeleri paylaşacak yerel otorite/toplum üyelerini belirleyin.
 • İhtiyaç duyulacak gönüllü gruplarla ilgili planları düzenleyin.
 • Ordu ile ihtiyaç duyulabilecek yiyecek, su, ve temel ihtiyaçların sağlanmasında ve bilgi güncellemelerinde koordine kuracak kişileri seçin.

2. Gün

 • Birinci gün başlamadıysa belirlenen noktalarda halka anonsları başlatın ve mümkünse bunları yerel televizyon ve radyo istasyonları yoluyla, Hadise bilgisi için Medya Eylem Planını, Toplum Liderleri Brifingini ve mevcut tüm durum güncellemelerini kullanarak yapın.
 • Toplum için toplanıp tanışma ve yemek yeme noktalarını anons edin.
 • Yerel otoritelerle beraber kısa, orta, ve uzun vadeli ihtiyaçları belirleyin.
 • Bütün bilinen yerel Acil Müdehale Ekipleri, çevre, politik, ve sosyal activist gruplar ile bağlantı kurup yardım isteyin.
 • Kamuya çeşitli gönüllü komitelere ihtiyaç olduğunu bildirin, yeni üyeler almaya başlayın, insanları yönlendirin, eğitim ve destek sağlayın.

Oluşturulabilecek muhtemel gönüllü komitesi odak grupları şöyle olabilir:

 • Mevcut yiyecek ve içecek stoğu ve alternatif kaynak methodları ve üretim (mesela yerel kaynak suyu)
 • Evsizler için alternatif konut ve barınaklar (Mesela klise, cami, boşaltılmış evler ve depolar)
 • Tanışma toplantıları ve toplu yemekler, Ulusal Sokakta Yemek Yeme Akşamları fikirleri, insanların yemek getirdiği ve komşuların birbirleri ile konuştuğu toplantılar
 • Yiyecek bankaları, yiyecek dağıtım merkezleri, yaşlı/sakata yemek dağıtımı
 • Kritik ihtiyaçlar, tedarik zinciri bakım ve koruması, ya da alternatif yolların kullanılması.
 • İhtiyaçların takas edildiği toplantılar.
 • Marketlerde, hastanelerde, kamu hizmetlerinde çalışanların idamesi.
 • Önceden mevcut yerel gönüllü, hayırsever, ve eylemci grupların koordinesi ve atanması.
 • Acil durum müdehale ve çatışma çözümü grupları .
 • Yerel kolluk kuvvetlerini desteklemek ve düzeni sağlamada yardım için yerel yedek sivil gruplar.
 • Duygusal travma, kriz danışmanlık merkezleri, enerjik ve vücut şifa merkezleri.
 • Çok amaçlı/yetenekli gezici öğrenci grupları.
 • Yakındaki şehir ve kasabalarda eğitim ve yardım planlamasında sosyal medya kullanımı.
 • Yaşlı, engelli ve evsizlere destek.
 • Stres azaltma, toplum sanat olayları (bedava müzik/tiyatro/dans gösterileri),moral arttırma.
 • Ruhsallık bilgisi ve rehberliği.
 • Mevcut durumda ve gelecekte ihtiyaç duyulan/duyulabilecek projeler için düşünce toplantıları.

3. Gün ve Sonrası

 • Travma merkezleri ve bilgilendirmeler için seçilen noktalara ve/ ya da telefon numaralarına ait bilgileri anons edin.
 • Yerel işyerlerinin açık kalmasını özendirmekte yaratıcı olun.
 • Gerekli ihtiyaçların fiyat uçurma ve stok yapılması durumlarını rapor edin.
 • Yerel işyerlerinin çek, altın ve gümüş, ve alternatif ödeme şekillerini kabul etmesini isteyin.
 • Yerel ya da eyalet/yönetim ticaret odasının yerel işyerlerinde alternatif çek sistemi oluşturması durumunu soruşturun.
 • İhyaçlar için takas toplantıları anons edin.
 • Hazırlıklı ve özellikle felaketlere hazır insanların öne çıkarak ekstra malzemelerini paylaşmalarını ve eğitim vermelerini isteyin.
 • İnsanların ellerinde olanı başkalarıyla paylaşmasını isteyin.

Sonuç olarak, hadiseye daha iyi bir hazırlık seviyesi ve bunu takip eden doğru eylemler, daha hızlı ve yararlı rehberlik, toplum bireylerince organize edilebilir. Bu da, daha iyi seviyede düzen, anlayış, nezaket, ve işbirliğine, optimum ve gerekli kafa rahatlığı ile kız ve erkek kardeşlerimizin iyiliğine olanak sağlayacaktır.

This text is based upon the A Plan To Maintain Safety During The Event article by Nova Biscotti (newagebiscuit@gmail.com) and the Event Support Group (ESG) guidelines.

Compiled by David Gane: humilitynow@yahoo.ca

[Yükleme bulunamadı.]

Yorum yapın