worldinhand
Bu plan istihbarat ajanı Cobra’nın www.prepareforchange.net için benden hazırlamamı istediği benzersiz bir plandır. Başlangıçta calıştığım endüstri nedeniyle bana özel olarak tasarlanmıştı, ama bu dokümanı genelleştirerek kapsamını genişlettim; umudum o ki isteyenler nerede yaşarlarsa yaşasınlar ve kişisel şartları ne olursa olsun kendi varyasyonlarını oluşturmaya yönelirler.
Bu belgenin birincil hedefi hızlı bir şekilde şehirler, eyaletler, bölgeler, ve hatta ülkeler arasında en acil sorunları hemen ve etik bir şekilde çözebilmek için mevcut kurum/kuruluş güç yapılarını kullanıp çalıştırarak çabuk bir şekilde bir ağ oluşturmaktır. (Not: Bu belgenin sonu şaşırtıcı olan bir yöne gidecek ancak en önemli olan şey insanların bu konularda çalışmaya başlamasıdır.) Benim ve kurumlar hiyerarşisi içindeki başka kişilerin deneyimleri göz önüne alındığında, bariz görünüyor ki herhangi bir kurumda, şirkette, ya da kar amacı güdmeyen kuruluşlarda çok çeşitli ilgi grupları, sendikalar, meslek akreditasyon örgütleri ve Ticaret Odaları gibi yerel siyaset veya toplum örgütlerini bile kapsayan bağlantıları olan insanlar vardır. Bu bağlantıların hızla kullanılmaya başlanması gerekir ki mümkün olduğunca insan bir araya gelerek acil sorunları ele alsın.Bu gerekli olacak çünkü finans/banka sistemi bir süre kapalı olacak. Ayrıntılar için lütfen Toplum Liderleri Bildirisini okuyunuz (http://tr.communityleadersbrief.org/). Bu bildiri kabaca “Hadise” (Olay ) denilen ve bu operasyonu yürütecek olan kişilerden alınan istihbarata göre tüm gezegenimiz üzerindeki etkiler göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Toplum Liderleri Bildirisi, finans/banka sisteminin kapalı olup yeniden başlatılacağı dönemde toplum liderlerinden beklenenleri kısaca açıklamaktadır ve bu yüzden lütfen harekete geçmeden önce bu bildirinin tümünü okuyunuz.
Tahmin edebileceğiniz gibi, Toplum Liderleri Bildirisini okuduktan sonra, haberlerde(Büyük ihtimalle ilk defa) tanık olduğumuz şeyin toplumda ileriye yönelik kalıcı etkileri olacaktır.
Kaynaklar yaratma ve altyapı ve kurumların bakımı için kullanılacağından, bu değişikliklerin tüm insanlar için dünyada yaşam standartlarında büyük gelişmelere yol açacağı tahmin edilmektedir.Bu da yoksulluk, savaş ve çevresel yıkımı ortadan kaldıracaktır. Hayret verici olansa, hükümetlerin vatandaşlara hesap verebilirliğine bakışı değiştirecek olan, ortaya çıkarılacak ve ifşa edilecek büyük sayıda olaylar olacaktır.

Fakat geleceğin “Vaad Edilen Toprakları”na girmeden önce, şimdiyi anlamamız gerekir. Bu belgenin geri kalan kısmı hükümet ve finansal kurumlarının sıfırlanmasının neden olacağı acı, ızdırap ve genel rahatsızlığı hafifletmek için kullanılabilecek kısa vadeli araçların üzerinde duracak.

Bu amaçla, Maslow’un İhtiyaç Hiyerarşisi teorisini gösteren aşağıdaki diyagramı dahil ettik:
MaslowIhtiyacHiyerarsisi
Her kişiden yapmasını istediğim şey şu: Çok alıştığımız ticaret şekillerinin çalışmayacağı bir dönemde hayatta ve sağlıklı kalabilmeniz için gerekli olan şeyleri depolamaları. Yukarıdaki piramitte açıklanan her konu önemli olmakla birlikte, en alt seviye herkes için en önemlilerini gösteriyor. Tersliklere rağmen , devam etmek zorundayız. Toplumu birlikte tutan para değil insanlardır. Organize olarak işbirliği içinde çalışırsak, türümüzde bulunan beceri ve yaratıcılık bizim çözümleri bulmamızı sağlayacaktır.Kilit karar vericiler birbirleri ile saygılı ve etik bir şekilde işbirliği yaptıkları sürece hiçbir şey çözümsüz değildir.

Bununla ilgili olarak, finansal sistemin kapatılması ve tutuklamaların başlamasını takip eden ilk günlerde olayların şu şekilde gelişeceğini tahmin ediyorum:

HADİSE (0-3 SAAT İÇİNDE); Ben burada senaryonun sabah 7 -9 Amerika Standart Doğu Yakası Zamanı (EST) arasında başlayacağını varsayıyorum çünkü tutuklamaların büyük çoğunluğu New York ve Washington D.C.’de ve diğer büyük aktivitenin Londra, Roma, Paris,Brüksel, ve Zürih’te olacağını tahmin ediyorum(fakat bu benim tahminim).

İnsanlar haberlerde büyük tutuklamaların olduğunu ve banka sistemlerinin kapandığını gördükçe büyük birşeylerin olduğunu anlayacaklar- pencereden baktıklarında bile hadisenin etkilerini görebilecekler. Bu sırada hadiseyi bilenler toplum liderlerine ve saygıdeğer yöneticilere ulaşarak ne olduğunu bildiklerini söylemeliler. Bu noktada birçok şirket ve kent lideriyle buluşarak onlara açıkça durumu anlatın; teknolojiyi kullanarak video ya da ses konferansları düzenleyerek ne olduğunu açıklayın ve hemen en çok nelerin gerekli olduğunu söyleyin.

Mümkün olduğunca Toplum Liderleri Bildirisinin ve bu dokümanın elektronik kopya ve çıktılarını da bu görüşmelere götürün/gönderin. Hadise başladığında “Prepare for Change” (Değişikliğe Hazırlanın) web sayfalarının yoğun kullanımdan dolayı çalışıp çalışmayacağını bilemediğimizden, bu dokümanların kopyalarını telefon ve bilgisayarlarınıza indirin ve mümkün olduğunca çabuk ve fazla insana ulaştırın. Telif hakkı ve fikri mülkiyet konusunu dert etmeyin; bunlar kamu malı dokümanlardır ve herkese açıktır. Ne kadar fazla insan olanları ve acil ihtiyaçların ne olduğunu bilirse, çok çeşitli coğrafi alanlardaki belirli ihtiyaçların karşılanması için yerel organizasyonların kurulması o kadar kolay olur.
Kendim şahsen ne yapacağıma bir örnek vermek gerekirse, 2012’den itibaren arkadaş,aile, ve iş arkadaşlarıma çeşitli şifreli ifade ve iletişimlerle bazı ipuçları verdim. Bu kişilerin % 99’ı aklımı kaçırıp kaçırmadığımı sorsa da, bu söylediklerimi öyle bir plan dahilinde söyledim ki, herşey olmaya başladığında çabuk ve kolay bir şekilde onlara dönüp şunu söyleyebilirim:

“Hey, sana şunların olduğunu varsayacak olursak ne düşüneceğini sormuştum ya hatırlıyor musun? İyi, haberleri aç-Artık varsayım değil. Sana herkese göndermeni istediğim bazı dokümanlar gönderiyorum. Önce şu anda yönetici konumunda olanlara ya da “çok konuşanlara” gönder. Dedikoducu bildiklerin şu anda çok işimize yarar, bir sürü insana hemen yayarlar. İnsanların yazılı mesaj, Facebook, Twitter, email –sözü yaymak için mümkün olan her aracı- kullanmaları için yönlendir. Sadece haberleri görmek insanları bunun gerçek olduğuna inandırmaya yetmez; Bu Hadise başlamadan önce oluşturulmuş dokümanları arkadaş, aile, ve iş arkadaşlarından almak onların BUNUN ÇOK GERÇEK VE TARİHİ olduğuna inanmalarını sağlayacaktır.Lütfen yapabileceğin en iyi şekilde yardım et”

Bir kısım arkadaş ve aile üyelerimi iletişim ağlarında sözü yaymalarını sağladıktan sonra, dikkatimi işverenime ve çalıştığım endüstrideki büyük insan ağına çevireceğim:

İlk önce yerel mevki liderleriyle (aşağı yukarı 20-30 dakika sürecek) bir telefon konferans konuşması yapacağım. Onları gelişmeler hakkında bilgilendirdikten sonra, onların CEO/CFO/COO ve diğer yöneticileriyle konuşmayı isteyeceğim.-bunlar çalıştığım şirketin liderlik yapisi farklı olduğundan telefon konferanslarıyla yapılacak.Umuyorum ki bunların hepsi karşı gelme olmadan gerçekleşecek; Endişe duyduğum şey pozitif ordudan (Mesela Beyaz Şapkalılardan) yardım almam gerekebilir.Kimlerin tutuklanacağı göz önüne alındığında, daha yüksek mevkidekilerle görüştükçe, bu insanlarin tutuklananlardan bazılarını tanıma ihtimali artacaktır.Sakin ve güven verici olmak lazım- eğer biri kızar ya da tedirgin olursa,onların vicdanına ve etik değerlerine hitab et. Biri iş ile ilgili bir suça karışmış olsa bile,yardım etmeyi isteyerse ,bu onun için kendini affettirmenin en iyi yollarından biri.

 1. Durumun ciddiyetini göstermeyi ve karın artık öncelikli olmadığı bir dönemde olduğumuzu vurgulamayı amaçlıyorum.Benim işverenim (çoğunluktaki diğer sigortacılar gibi) kendini iyi bir güç olarak göstermeyi sever, o yüzden ona zamanın basın bildirisini eylemle desteklemenin zamanının geldiğini söylemek isterim.
 2. Kısa (15-30 dakika) fikir üretme toplantısı yapmaya teşvik edin. Benim tavsiyelerim:
  1. Benim organizasyonun tüm çalışanlarıyla konuşmama izin verin. Toplum Liderleri Bildirisi (CLB) ile tutarlı olun fakat insanların yapabileceği eylemler ekleyin. Kentin-şehrinizin yönetici kişileriyle bağlantı kurun, yerel Ticaret Odasının bağlantıları ile aile ve arkadaşlarınızın bağlantılarını kullanarak kolluk kuvvetlerinde ve kamu hizmetlerinde birer insan belirleyin.
  2. Yöneticiler ve/ ya da sivil liderlerin açıklaması için kamuya açık bildiriler hazırlayın. Bu bildiriler herhangi bir dolandırıcılık ya da haksızlıkta tam işbirliği olacağına dair açıkça anlaşılır olmalıdır. Fakat bu organizasyonlar aynı zamanda kamunun iyiliği için çalişmalidir- bu da operasyonların durdurulacağı departmanlarda çalışan kişilerin işlerini kaybetmemesi bunun yerine kritik alanlarda gönüllü olarak çalışmalarıyla telafi edilmeleri demek (bu kritik alanlara örnekler: yiyecek ve su bankası hazırlamak, kolluk kuvvetlerinin ve/ ya da başka uzman kişilerin konuşabileceği kamu için soru-cevap toplantıları hazırlamak, semtlere bekçilik yapacak gruplar hazırlamak, yerel ihtiyaçlara göre gerekli ticaret devamlılık planı oluşturmak)
  3. Yakın zaman önce işlerini kaybetmiş olan çalışanları tekrar işe alın ve onların çeşitli insanlık projelerinde çalışan iş gücüne katılmalarını sağlayın.(Not-Bu özellikle yiyecek bankaları, yiyecek dağıtım servisleri, ya da eski milli muhafız, asker, emniyet mensubu, acil tıbbi bakım, ya da barış gönüllüleri gibi kar amacı güdmeyen yerlerde deneyimi ya da bağlantısı olan eski çalışanlar için geçerli.Bunlar organizasyonunuzdaki en değerli insanlar çünkü hemen bastıran toplum sorunlarını çözmek için bağlantı kurmaya ve görev güçleri oluşturmaya başlayacaklardır. )
  4. Kendi çalıştığım endüstri için , şirketimi ve diğer şirketleri bankaların kapalı olmasından kaynaklanan nakit sıkıntısını dengeleyebilecek sigortacılara özel araçlar geliştirmek için teşvik edeceğim.
  5. Sigorta endüstrisinde diğerlerine en iyi şekilde nasıl ulaşılabileceğini belirle ki işverenim diğer şirketler için bir model teşkil etsin. Dürüstçe, bu her kurum ve kuruluş için olabilir-Bu tarihteki en büyük gönüllü organizasyonu başlangıcı. Karar veren ve kalabalık insan gruplarıyla organize bir şekilde çalışmayı isteyen herkes yardım edebilir.

Yöneticilere ulaştıktan sonra, video konferanslarla tüm şirketteki çalışanlarla konuşmayı umut ediyorum. Bir anda hepsine ulaşamayabilirim, ama çoğunluğa 2 saat içinde ulaşabilirim zannediyorum, 4 yarım saatlik seansa bölsek bile. Bu birçok şehir/eyalet/ülkede büyük ofisleri olan her şirkete uygulanabilir. Bu metod, devlet toplum liderlerine, emniyet mensuplarına, kamu hizmetleri bakımı gibi kilit altyapı yöneticilerine ulaşmaya başlamak için de ideal.Bu toplantılarda ne bildiğim –daha önemlisi ne bilmediğim- ve toplu olarak bu süre boyunca hangi önlemleri alabiriz ki (mesela diğer liderlere ulaşma-toplum liderleri bildirisini şirket e-maili ile gönderme) toplumsal bir çöküntü yaşanmasın üzerinde duracağım.İnsanların arzularını soracağım- Bunun hiçbir şekilde dünyanın sonu olmadığını belirterek. Aksine, bunların çok daha huzurlu bir dünya için ilk adımlar olduğunu ve bizim insan ırkı olarak büyüdüğümüzü ve daha da olgunlaştığımızı vurgulayacağım. Buna insanları yaptıkları yanlışlardan dolayı sorumlu tutmak dahil. Kimse hiçbir yerde kanunun üzerinde değildir- Herşeyden önemlisi, KENDİNİZİ HER ŞEYDE UZMAN BİRİ GİBİ GÖSTERMEYİN! Eğer bir şeyi tam anlamıyla bilmiyorsanız, o konuda biraz anladığınızı ancak eğitilmiş ve sertifikalı uzman olmadığınızı açıkça belirtin.Hiçbir kişi her konuda peygamber ya da Doris Kearns Goodwin gibi PBS(Değişikliğe Hazırlanın) uzmanı olamaz ve olmamalıdır(Bu bölümü okurken size kayıtsiz bir şaka gibi gelebilir). Planlar, tek başına değil, ancak gruplar işbirliği içinde olursa en iyi şekilde çalışır.

HADİSE (3-24 SAAT ARASI)

Yeniden başlatma gününün geri kalanını insanları arayarak ve koordine ederek geçir; kılavuzlar hazırlanabilir (ilk etapta bağlantıya geçilecek en iyi insanlar medya, emniyet, kamu hizmeti, şehir/köy/eyalet yönetiminde çalışan ve bu bilgileri hızla diğerlerine yayabilecek insanlar). Bunların olabilecek en hızlı şekilde yayılmasını istiyoruz. Kilit kişilerin bilgiyi yayması çok büyük önem taşıyacaktır.
Önemli olan oturup kendi şirketin için işlerin nasıl devam edeceğini tartışmak değil. Daha çok aşağıdaki gibi kurallar belirlenmelidir:
1) Şirketiniz problemin parçası olmayıp çözümün bir parçası olmayı hedefler.
2) Endüstrinizin liderleri finansal hususların insanların güvenliği ve huzuru kadar önemli olmadığını görecek kadar zekidir ve acil bakım, besleyici ve temiz gıda, elektrik, iletişim kanalları, kolluk kuvvetleri, itfaiye gibi kritik işlevler tüm insanlar için çalışmaya devam eder.
Böylece her endüstri yapabileceğinin en iyisini yapıp başta ışıkları çalışır tutmalı ve finansal yankılar konusunda kaygılanmayı barış ve sakinliğin sağlanmasından sonraya bırakmalıdır. Kendi işverenimin çalışmaları ve yardımları ile bir model olmasını umarken, önemli olan her kurumun yardım edebileceğini anlamaktır. Bu diğer kurum ve kuruluşlara takip edebilecekleri bir örnek ve insani çabalara iş ve toplum liderleri için hızlı bir işbirliğinde teşvik edici olmalıdır.
Bu adım, sabaha kadar belli insani çabalarla ilgili kamu duyuruları olacak olması nedeniyle tüm akşam ve geceyi alacaktır. Nelerin çalışır kalmasının şart olduğunu belirlemek kritik olacaktır- hastaneler ve klinikler, elektrik, su / kanalizasyon, çöp toplama, televizyon, internet, telefon- Toplumun dağılmasına izin verilmemesi için duyurularla ve görünür eylemlerle kararlı adımlar atılmalıdır. İkinci gün en kritik gün olacağından, bu çalışmalara yardım edenler mümkünse gece boyunca çalışmaya hazır olmalıdır. Eğer toplumu sakin ama duygusal ve zihinsel olarak uyanık tutmayı başarabilirsek, geri kalan adımlarda rahat olacağız.

HADİSE (24-72 SAAT ARASI)

Bir kere bir toplumda, şehirde, eyalette, yetki alanında kritik işlemler sağlanması için gerekli adımlar açıkça belirlendikten sonra, hareket ve koordinasyon zamanı gelmiş olacak. Bu iki gün dünyada bugüne kadar oluşturulmuş en büyük gönüllü yer değiştirme durumunu gerektirecek. Komşulara, arkadaşlara, ve aileye yardım için insanlara çok büyük ihtiyaç olacaktır, fakat fakir alanlara ulaşmaya olduğu gibi yaşlı ve sakatları bulup yardım etmeye de çaba göstermek zorunlu olacak.
Bu adımda umut ediyorum ki ‘Şehiriçi Yardım Planı’ uygulanmaya başlanacaktır. Malzeme aksamalarına izin verip bu alanları Ferguson, Missouri gibi potansiyel sorun yerlerine dönüştürmektense, koordineli bir şekilde bilgi ve kritik malzemeyi dağıtabiliriz. Eğer bu birçok alanda hemen yapılırsa- ve kalabalık cesur gönüllü ve ordu/yedek asker yardımıyla- insanlar bunun “Yeni patron ile tanışın, eskisinin aynısı” durumu olmadığını görecektir.
Bu çabalara ek olarak, kentsel yenileme projelerinin başlaması için konuşmalar başlamalıdır:

 • “Altyapının tamire ihtiyacı var mı?”
 • “Yardıma ihtiyacı olan çok fazla kristal meth ve eroin kullanıcıları var mı?”
 • “Şiddet suçlarıyla ilgili problemler var mı,ve hangi kaynaklarla bu problemler temelli ve barışçıl bir şekilde çözülür?”
 • “Lokal işlerin yaratılabilmesi için üretim merkezi kurulabilecek alan var mi? (Örneğin bedava enerji üreten aletler)?”

Umuyorum ki bu yeni bir işbirliği döneminin tohumlarını ekecek. Benim ülkem A.B.D.’de, birçok kez bencilliğin başka paketler içinde kendinecilik olarak tekrar karşımıza çıktığını görüyorum. Bu zihniyet bizim ilerlememizi engeller. İnsanları hakları korunurken, toplumumuzu ve gezegenimizi tamir etmenin tek yolu barışçıl bir şekilde işbirliği yapmak.- Karşımızda olan küçük grupların üstesinden gelemeyeceği kadar büyük.Yüzlerce ya da binlerce insana yardım edebilecek büyük fikirlere ihtiyacımız var. İlk prensiplerimize bağlı kalalım:”Yardıma en acil önce kimin ihtiyacı var?”’Belli problemleri halletmek için hangi kaynaklarımız var?”

DAHA ÖNCE HİÇ DENENMEDİGİ KADAR BÜYÜK ÖLÇÜDE SORUN ÇÖZÜMÜ

Bu yazı sadece üst düzey özet olup başarılı uygulanması önemli ölçüde detaylara dikkati gerektirecektir. Bu yapılacaklar Dünyada farklı yerlerde farklı farklı uygulanacak olsa da, en önemli adım dünya çapında mümkün olduğunca çabuk bir şekilde kurum/kuruluş yöneticilerine ve toplum liderlerine ulaşmaktır. İlk etapta verilecek bilgiler kısa ve üst düzeyde olmalıdır;insanlara politik ve banka sistemlerimizde çok ihtiyacımız olan yeniden yapılanmanın başlangıcında olduğumuzu söyleyeceğiz, fakat olumsuz etkileri minimize edebilmek için mümkün olduğunca herkesin işbirliği yapmasına ihtiyacimiz var. Toplum Liderleri Bildirisini ve kiminle bağlantıya geçme ve hangi adımları atmak gerektiği ile ilgili başka önerileri sağlamak için hazırlıklı olun.
Etkinliği maksimize edebilmek için basit ve tutarlı mesaja bağlı kalın. Önce dinlemek isteyecek insanlara yoğunlaşın. Daha sonra başka kurumlara geçmek gerekli olacaktır. Size en yakında olanlardan başlamanızın nedeni herkesin uzakta birini tanıyor olması. Düşünce şu; bilgiyi yaymak için yardım isteyin ve yardımı alın.Ne kadar fazla insan Toplum Liderleri Bildirisini, bu dokümanı, ve başka kilit bilgiyi etrafa yayarsa, o kadar çabuk yetki alanlarında insanlar birleşerek acil ihtiyaçlarla uğraşacaktır.
İlk gün “bunları yayma” ile ilgili faaliyet yoğunluğundan sonra, faaliyet planlarını oluşturmak üzere ordu ile koordine olmuş organize çalışma grupları kurulmalıdır.Bunlar bir kere yapıldıktan sonra, dikkat detaylara ve daha sonra kısa ve uzun vadeli çözümlere verilebilir. Hadisenin ilk günlerinde neredeyse her insan toplumunda uygulanabilir bazı fikirler:

 • İnsanların herkesle paylaşmak üzere yiyecek getirebileceği, ordu, emniyet, yerel devlet temsilcilerinin vs. en acil ihtiyaçlari konuşup tartışmak için geleceği tanışma toplantıları. Yurt çapında kolaylıkla uygulanabilir bir model olan caddelerin kapatılıp (hava izin verirse) insanların bir araya gelip komşularıyla ne olduğu hakkında konuşabileceği Ulusal Dışarı Çıkma Gecesi (http://natw.org) olabilir. Bunlar insanların çok ihtiyaç duyacakları konuşarak deşarj olma açısından da yararlı olacaktır. Ortaya çıkacak ve ifşa olacak olanlar insanlara çok iğrenç ve korkutucu gelecek; Çocuklar için uygun olmayan ve büyük ihtimalle mide bulantısı ve kusmalara neden olacak video delillerinin olduğunu duydum…Arkadaş ve ailelerimize sarılıp teselli etmeye çok ihtiyaç olacak. Yani o kadar kötü olacak-ve bunların içinde olan insanlar görülünce büyük şok yaşanacak.
 • Toplum yemekleri yapın- Çocukken duyduğumuz “Taş Çorbası” hikayesini düşünün.Tek başına hiç kimse güzel bir yemek yapamıyordu kendisine, ama bir kere herkes kilit bir malzeme getirince, sonunda hikayedeki herkes o akşam için sıcak iyi bir yemek yemiş oldu. Bu her gün için mümkün olmasa da, bu herkesin bir akşamlık birlik olup konuşması ve iyi bir yemek yemesi için iyi bir yol. Bunlar bir de herkesin dünyada neler olduğunu konuşup tartışabileceği “Grup Terapi Seansları” gibi işlev görecektir.
 • Mümkün olduğunca, işyerlerinin ‘kapılarını açık tutması’ ve tedarik zincirindekilerin (üretici / imalatçı, toptancı, parekendeci vs.) çalışmaya devam etmesi için yaratıcı yollar bulun. Elektronik ödeme yöntemleri kapalı olsa bile, ticarete devam için kullanılabilecek başka mekanizmalar da var:
  • Fiyat arttırmalarını mümkün olduğunca takip edip önleyin. Örneğin, 11 Eylül akşamı yaşadığım yerde birim benzin fiyatı kabaca $1’dan $6’a çıktı. Büyük bir panik vardı ve benzincilerde uzun kuyruklar oluşmuştu. Kar güden zincir hareketler ticaretin bozulmasına neden olacağından bunların hızla rapor edilmesi ve cezalandırılması gerekir. Özellikle insanların ihtiyaci olan şeylerde mümkün olduğunca fiyatlar sabit kalmalıdır.
  • İnsanlarin kritik ihtiyaçlarını depolamalarını önlemek için bir kerede insanların satın alabilecekleri miktarları sabit tutun. Bu durum bu malzemelerin bir daha olmayacağı anlamına gelmiyor…Bu sadece bir ay içinde çüzülecek olan geçici bir durum.
  • Banka kartları ve para çekme makinaları çalışmayacağından ödeme için çek, nakit,altın ve gümüşü para olarak kabul edin.
  • Lokal ticaret odaları, yetki alanları içinde toplum liderleri ile çalışarak finans sistemlerinin kapalı olduğu dönemde kullanılabilecek bir kredi sistemi olabilecek bir geçici “senet sistemi” (http://en.wikipedia.org/wiki/Scrip) geliştirebilirler. Bu senetler çoğunluk işyerince kabul edildiği ve mal bulunduğu müddetçe ticaret devam edebilir. Hatta bu borç sistemi iş yerleri mümkün olduğu kadar malları gönderilsin ve dağıtılabilsin diye de kullanılabilir.

Benim anladığım şu ki malzeme alabilmek için kişi başına $1000’a kadar kredi verilebilecek kadar kaynak mevcut. Bu her toplumda, senet sisteminde kullanılabilecek,toplumun her kişisi için $1000 alacağı anlamına geliyor. Bu yerel anlamda iş yerlerinin sağladıkları mal ve servis için yasal telafilerini alacakları anlamına geldiğinden kolaylıkla güveni onaracaktır.

  • Son olarak, açık kalan tüm işyerleri, tüm fişleri ve diğer belgeleri, kaybedilmiş geliri karşılama ihtiyacına karşı saklamalıdır.Bu finansal yeniden başlatma tüm dünyada küçük bir grup olan fakat astronomik düzeyde varlıklı kişilerin işlediği suçlar nedeniyle olduğundan dolayı, çok büyük ihtimalle kaybedilmiş gelirler sigorta ya da adalet sistemi aracılığıyla tazmin edilebilecektir. Bu kişilerin varlıkları onlardan zarar görenlerin kayıplarını karşılamak üzere kullanılacaktır. Fakat, paranın izlerini araştırma ve incelemenin çok büyük kapsamda olması nedeniyle, bu paralar bir günde elimize geçemeyebilir. Bu nedenle, her işyeri açık kalmanın avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmelidir. Ancak, açık kalmayı toplum için bir görev görüp bunu isteyerek yaparsanız, parayla alamayacağınız kadar büyük bir reklam yapmış olacaksınız.
 • Yeterince ticaret ortamının sağlanamaması durumunda, malzemelerin en çok ihtiyac duyulan yerlere ulaştırılabilmesi için başka alternatifler aşağıdaki gibidir.
  • Malzeme ve hizmet için takas ve ticaret yolu olarak lokal “Takas Toplantıları” yapılabilir.Bu mal eksikliğinden dolayı gerekli olacaktır. İnsanların büyük çoğunluğunun birçok haftayı yiyecek ve tuvalet malzemesi almadan geçirecek kadar depolanmış malzemesi olmayacaktır. Dahası, depolama yapan insanlar depolamayı unuttukları şeylere ihtiyaç duyacaktır. Bu takas toplantıları kritik hizmet ve malzemenin ticaretini sağlamak için kullanılabilir. Mesela bir projede yardıma ihtiyacı olan bir kişi, ona yapılan yardımın (kar temizleme, arazi işi gibi) karşılığını yiyecek ya da tuvalet malzemesi olarak ödeyebilir.
  • Var olan “Yiyecek Rafı” ağlarını malzemelerin ana dağıtım merkezleri olarak kullanın. Bu çok büyük operasyon için tam olarak ne kadar malzeme bulunduğu bir muamma. Benim bildiğim kadarıyla çok var, fakat bunların çabuk ve efektif bir şekilde şimdiye kadar bulundukları gizli depolardan ülke genelindeki dağıtım merkezlerine getirilmeleri gerekecek. Tekrar söylemek isterim ki, ben A.B.D. bilgime göre konuşuyorum ama bu her yere uygulanabilir-insanların güvenli bir şekilde bu malzemeleri alabileceği toplanma yerleri olmasına ihtiyaç var.
  • Kendinizi hazırlıkçı bir insan olarak tanımlıyorsanız, sizin birçok ay ya da yıl yetecek kadar malzemeniz vardır. Size iyi ve kötü haberlerim var. Kötü haber şu-olaylar onca zamandır söylediğiniz kadar kötü olmadı. İyi haber, eğer bu malzemeleri diğerleri ile paylaşırsanız, toplumunuzda bir kahraman ilan edilirsiniz.

Buna ek olarak insanlara ateş hazırlama, geleneksel olmayan sağlıklı yiyecekleri bulup toplayıp hazırlama, komşulukta sivil polis güçleri oluşturma ve yerel emniyet güçlerine nezaketi korumada yardım gibi hayatta kalma becerisi eğitimleri verebilirsiniz.

  • Son olarak, eğer ihtiyaç duymadığınıza emin olduğunuz bir nesne ya da erzağınız varsa, onu ona gerçekten ihtiyacı olacak insanlara verme niyetinde olun. İnsanlarla zaman geçirmeye de hazırlıklı olun. Belki bir yetişkin çocuklara bakarken diğerleri insanlık için projelerde çalışabilir. Zamanla hemen her nesne yerine konabilecek, ve işgücünü artıracak ve insanların çalışma saatlerini düşürecek teknolojiler ortaya çıkacağından tekrar boş zamanımız olacak. Sonuç olarak, insanlar olarak en önemli kaynağımız kendimiziz. Birbirimize saygılı ve nazik davranıp, birbirimizle anlaşmanın yeni yollarını ve işleyen bir toplum olmayı öğrenmeye ihtiyacimiz var.

AÇIKLAMA IŞIĞINDA – NEZAKET, SABIR VE ANLAYIŞ İÇİN TALEP

Bunları bu önemli günde ilk kez okuyan herkes altlarındaki halı çekilmiş gibi bir baş dönmesi yaşayacaktır. Bir kere yönünüzü bulduğunuzda ve –geçmişte gizlice olan herşeyi- tam anlamıyla anladığınızda büyük ihtimalle üzüntü duygusuyla bunalmış hissedeceksiniz. Doğru bildiğiniz herşey sonsuza kadar paramparça olacak ve gerçeklik anlayışınız üzerinize çökecek. Bunu biliyorum çünkü öğrenme sürecimde bu bana pek çok kez oldu. Bu durum karşılaştığım herkeste tekrarlandı-Üzerinde yaşadığım gezegen hakkında ne düşündüğümü ve hissettiğimi sonsuza kadar değiştiren şahsen tanışmadığım bütün bildiğim kişilerde de bu böyleydi.
Herşeyi anladığınızda, bir an olacak ki bir duyguyu daha önce yaşamadığınız kadar yoğun yaşayacaksınız: KIZGINLIK
Bu duyguyu yaşadığınızda-ve yaşayacaksınız- durup derin bir nefes alın. Bu an her kişinin bu enerjiyi nasıl kullanacağını seçeceği an olacak. Kızgın bir çocuk gibi öfke nöbetinizi dışarı mı vurursunuz? Gözyaşları içinde yere mi yığılırsınız? Ya da oturup kalır mısınız-hayretler içinde hareket edemeyerek?
Benim tavsiyem bu duygu dalgası ilk kez size vurduğunda sakinleşene kadar hiçbir şey yapmayın. Bağırmayın, çığlık atmayın-hiçbir şey söylemeyin. Sadece hissedin ve vücudunuzdan akıtın gitsin. Asıl sakinleştiğinizde iş başlayacak.
Bu bugün olmayabilir, tahminim -insanların sonsuz sayıda değişik karakterleri olduğundan- gelecek haftalarda her bir kişiyi farklı etkileyecektir. Fakat, bu dalga size tekrar vurduğunda, duygularınızı serbest bırakın. Eğer boşluğa bakmak isterseniz, yalnız olmak isterseniz, ağlamak isterseniz, bunları yapmak için çekinmeyin. Sarılmaya ihtiyacınız varsa, bunu isteyin –yanınızdaki hiç tanımadığınız biri olsa bile. Bu garip darmadağın gerçeklikte hepimiz kardeşiz, ve iyileşebilmek için bir araya gelmemiz gerekiyor.
İyileşme sürecinin bir parçaşı da halka televizyondan yapılacak sayısız gerçek ve uzlaşma duyuruları. Gerçekten başka yol yok, çünkü bütün alçakça detaylar daha fazla saklanamaz ve saklanmamalıdır. Medya çok uzun zamandır kontrol altında olduğundan gerçeği gördüğünüzde inanmak çok zor gelecek, fakat tüm medyayı düşman gibi görmektense, onu sonunda gerçekleri açığa çıkaracak bir araç olarak görün. Bu gezegen olarak bizim grup terapimiz-biz işte böyle iyileşeceğiz.
‘İnanılamayacak kadar kötü’ şeylerin defalarca gerçek olduğunu gördükçe, adalet ve ceza verme ile ilgili bir akım başlayacak. En kötü suçluların halk önünde infaz edilmesini isteyenler olacak. Benim samimi umudum şu ki halk toplu olarak dikkatli olacak ve bu konularda yavaş ilerleyecektir. Başlangıçta, inanıyorum ki tüm ülkelerde planlanmış infazların uygulanması için küresel bir erteleme yapılacaktır. Cidden, şu dünyada vahşi ölümleri en azından birkaç gün ya da hafta durduramaz mıyız?
Hadi bir an için duralım. Ben dürüstçe inanıyorum ki; suçlu sayılan ve herkesin önünde cezalandırılmayı hakeden bazı insanlar açığa çıkacak insanlığa karşı işlenmiş bazı suçlarda kilit şahit olabilirler. Bu hatta bazılarının masum olduğunu bile kanıtlayabilir, ya da en azından o iğrenç suçları işlerken zihinlerinin kontrolünün kendilerinde olmadığını. Meşhur elektrikli sandalyenin açma kapama düğmesine her zaman basabiliriz-fakat sahip olduğumuz teknoloji ile hatalı bir şekilde infaz edileni geri döndüremeyiz.
Sabırlı olup hemen bir yargıya varmamalıyız. 11 Eylül ölümleri ve kargaşasından sonra intikam için hırsla haykıranları net hatırlıyorum. A.B.D.’de insanlar o kadar kızgındı ki birilerini bombalamak istiyordu-HERHANGİ BİRİNİ- hemen o gün! Şimdi tüm dünyada bunun sebep olduğu acı ve çileye bakın-bunlara değer miydi ya da gerekli miydi? Gerçekten şimdi mutlu muyuz ve sonuçlarla daha mi iyi olduk? Milyonlarca ölü, modern işleyen yapısından yoksun kalan ülkeler.Yüzbinlerce kızgın gaziler, kendinden nefret ederek intihar edenler, yoksulluk, sonsuza kadar engelli kalanlar. Boşa harcanan, çalınan trilyonlar- adını ne koymak isterseniz koyun. Hepsi yalanlar, daha fazla ve daha fazla yalanlar yüzünden yapıldı.
Toplu bir ‘derin nefes alma’ ve sert bir kararlılıkla kanıtlara gerçekten bakarak gerçekte ne olduğunu ve bu operasyonu kimin hangi nedenlerle ve araçlarla yapmak istediğini çözseydik bunların hiçbiri olmayacaktı. O zamanlar aptaldık, tüm dünyayı nerdeyse 3. Dünya Savaşının eşiğine getirdik. Şimdi yine aynı hatayı yapmayalım. Konuşmak isteyen tüm şahitlere ve ihbarcılara ifade vermeleri ve hikayelerini anlatmaları için bir şans verelim. Daha önce saklanan kanıtlar ortaya çıktıkça, o kanıtların diğer kanıt ve ifadelere göre dikkate alınıp tartılması gerekir. Aylar boyunca insanlar-sonunda bildikleri yüzünden öldürülmekten korkmadan hikayelerini anlatabileceğinden- sakladıklarını anlatmak için gün ışığına çıkacaklar.
Kimin kesinlikle sorumlu olduğunu ve ne olduğunu gerçekten bildiğimizi hissedene kadar tüm bu seslerin dinlenmesi gerekecek. Onlarca yıl bu tür suçları inceleyenler bile bazı durumlarda şaşıracaklar-bu gerçeği ortaya çıkarırken kaçınılmaz bir durum. Her asilzade kadın ve erkeğin toplumdaki yerleri nedeniyle suçlu görüldüğü Fransız İhtilalinin halk histerisine başvuramayız. Kötü adamlarla aslında gizlice çalışan bazı iyi adamları da ortaya çıkarmalıyız. ‘Karanlık Operasyonlar’ın gölge dünyasında çalışanlar için, bu durumdan tamamen temiz olarak çıkmak zor, ve ‘suçlu’ görülen biri yok olmamıza neden olabilecek olan nükleer bir savaşı engellediği için sonunda bir kahraman da ilan edilebilir. Aynı şekilde, ben herkesten aynı sabırlılığı ve anlayışı ailesine, akradaşlarına, iş arkadaşlarına, uzaklaşmış aşıklarına, politik düşmanlarına ve hatta yabancılara göstermesini istiyorum. Gezegendeki herkes başkalarına zarar verdiği baskı ve etkilere tabi oldu- bazen bu bilerek yapıldı, ama pek çoğu da programlanmamızla. Birbirimize ayrı ırk, cinsiyet değil ama kardeş insanlar gözüyle bakmalıyız. Hepimiz birbirimizin yansımasıyız. Bugünden önce biri sizi üzdüyse, ona neden size acı dolu o sözleri söylediğini ya da o iğrenç eylemi yaptığını sorun.

Burada soğuk kanla öldürme ya da şiddet içerikli saldırı gibi iğrençlikten bahsetmiyorum, ne kadar anladığımız kadarıyla bu türlü şeylerin gelecek yıllarda anlamı değişecek olsa da. Fakat şu anda, çocuğu hızlı araba kullanmaktan ceza almış çocuğuna patlayan ebeveyn ya da işte yapılan kötü bir hatayı işini kaybetme korkusuyla yalan şekilde bir çalışanının üzerine yıkan ve onu işten atmaya karar veren patrondan bahsediyorum. Çoğumuz ‘melek’ değiliz, ve birçoğumuz elde ettiğimiz hayat stilini koruma adına zalimce şeyler yaptık. Sahip olduklarını kaybetme korkusu hemen her insana adice şeyler yaptırabilir, bunu aynaya bakarak asla yapmadığını söyleyebilen insan nadirdir. Sonuçta, bir adım geri çekilip birbirimizi bencilce hareketlerimizden dolayı anlamaya çalışmalıyız; o zaman birbirimize karşı tahmin edemeyeceğimiz kadar affedici olabildiğimizi göreceğiz.
En basit örneği, mafya bile bazı iğrenç suçları sadece sevdiklerinin öldürülmesini ya da işkençe görmesini engellemek için işler. Onlar bu işe ailelerini bakabilecekleri bir yol olarak başlamışlar ve bu süreç sonunda insanlıklarını kaybetmişlerdir. Bazen zehirli bir aşk ve korku karışımı başkalarına çok kötü şeyler yapmamıza neden olabilir. Fakat, bugünden sonra korkmamız için hiçbir neden kalmadı. Kızgın olabiliriz ama korkmak zorunda değiliz. Birbirimizi sevebilir ve karşılığında sevilebiliriz.
Bütün bunların sonunda, şimdi ise başlama ve gezegenimizi tamir etme zamanı insanlık! Hadi bunu yapalım!